Uw brief is ontvangen

L.S.,

de brief welke u zojuist heeft aangemaakt is in goede orde door ons ontvangen en de door u verschuldigde kosten zijn voldaan. De factuur voor deze kosten ontvangt u binnen enkele ogenblikken van ons per email.

Uw brief zal de eerstkomende werkdag na vandaag door ons worden geprint en ter verzending worden aangeboden.

Vriendelijke groet,
BRIEF ONDER NUMMER