Disclaimer

Alle op deze website vertoonde contactadvertenties zijn geplaatst door of namens derden. Hoewel we op verschillende manieren er alles aan doen om de inhoud van de advertenties op deze website binnen de grenzen van het fatsoenlijke te houden en ongewenste inhoud van onze website te weren kan het voorkomen dat de inhoud van advertenties op het moment dat u deze bekijkt (nog) niet aan de normen en waarden van het algemeen fatsoen voldoen en derhalve inhoud bevatten welke u mogelijkerwijs schokt, kwetst of op enige andere wijze onaangenaam op u overkomt.

Met uw bezoek aan en gebruik van deze website confirmeert u zich aan de stelling dat slechts de plaatser van enige contactadvertentie (geheel en al) verantwoordelijk is voor de inhoud van die advertentie, waarmee u onze website, haar eigenaresse en alle aan deze website verbonden natuurlijke en rechtspersonen vrijwaart van elke mogelijke vorm van aansprakelijkheid daaromtrent.

Onder afwijzing van al het meerdere en overige beperken onze aansprakelijkheden zich tot die welke wij jegens de op onze website adverterende partijen hebben.

Indien u zich niet in het in deze disclaimer gestelde kunt vinden verzoeken wij u deze website te verlaten en er verder geen gebruik van te maken.