Huisregels

Met het plaatsen van uw advertentie op onze website gaat u akkoord met onze huisregels. We hebben niet heel erg veel regels, maar we vinden ze wel belangrijk. Onze website moet voor iedereen toegankelijk zijn en we willen daarbij voorkomen dat bezoekers stuiten op voor hen vervelende zaken.

Onze huisregels zijn:

-1- Houdt uw tekst netjes en in het geval u op zoek bent naar iemand voor een erotisch contact vragen wij u om geen gebruik te maken van al te expliciete uitdrukkingen. Net taalgebruik is naast verplicht ook iets wat onze bezoekers zeer op prijs stellen. 

-2- Met het door u plaatsen van een contactadvertentie gaat u akkoord met de bepaling dat u, onder vrijwaring te dier zake van ons platform, ons bedrijf en alle aan haar gelieerde natuurlijke en rechtspersonen, alleen en geheel verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw advertentie en alle daaruit mogelijkerwijs voortvloeiende maatregelen van rechtswege, waaronder begrepen het betalen van schadevergoedingen, genoegdoeningen et cetera.

-3- Advertenties mogen uitsluitend in het Nederlands worden geschreven. Advertenties in andere talen worden verwijderd. Alle advertenties moeten leesbaar zijn voor al onze bezoekers. Straattaal is toegestaan mits dit voldoet aan de normen en waarden waar we voor staan en de context van de tekst begrijpelijk is voor onze bezoekers. .

-4- Teksten met een haatdragend, racistisch, illegaal, opruiend en/of uitsluitend karakter zijn niet toegestaan. Dat geldt ook voor teksten en bewoordingen welke de grenzen van het betamelijke overschrijden.

-5- Het plaatsen van commerciële diensten, waaronder begrepen erotische diensten, en het plaatsen van aanbiedingen is niet toegestaan.

-6- Het is aan de administrator om te bepalen of een advertentie tijdelijk danwel permanent zal worden verwijderd, en eveneens is het aan de administrator om te bepalen of accounts en/of IP-nummers zullen worden geblokkeerd. Alle beslissingen van de administrator zijn bindend en definitief. Indien een advertentie op basis van een overtreding van de huisregels is verwijderd heeft degene welke de advertentie heeft geplaatst geen recht op restitutie van enige betaalde som.