Betaling onderbroken

L.S.,

het betalen van de door u verschuldigde som is door u onderbroken. De betaling is dus niet voldaan.

Het staat u vrij om de betaling alsnog te voldoen.

Heeft u vragen met betrekking tot uw betaling dan vernemen wij dat graag van u, bij voorkeur via ons contactformulier.

Vriendelijke groet
BRIEF ONDER NUMMER