Betaaltermijn verlopen

L.S.,

de termijn waarbinnen u had kunnen betalen is verstreken. Om technische redenen worden de gegevens van alle (nog) niet betaalde facturen slechts gedurende een beperkte tijd opgeslagen, en als die termijn verstreken is is het niet langer mogelijk om de kosten te voldoen.

U kunt natuurlijk uw gegevens nogmaals invullen, en de rekening voldoen.

Heeft u vragen dan vernemen wij graag van u, bij voorkeur via ons contactformulier.

Met vriendelijke groet,
BRIEF ONDER NUMMER