Zijn alle advertenties echt?

Alle advertenties die online staan zijn afkomstig van derden. Het voeren van fake-profielen is al sinds enige tijd verboden, en het zou ons als bedrijf ook geen goed doen om onechte advertenties te plaatsen.

Wel kunnen advertenties welke u leest zijn geplaatst met bijbedoelingen. Hoewel we alles wat online wordt gezet controleren kunnen we niet van elke advertentie nagaan waarom deze is geplaatst. In dat opzicht is het altijd verstandig om zodra u echt contact legt goed op te letten met wie u van doen heeft.

Volledigheidshalve merken we nog op dat u altijd een melding kunt maken van alles waarvan u denkt dat het niet in de haak is.