Wet Koop op Afstand

Als u online iets bestelt kunt u van uw koop afzien door een beroep te doen op de Wet Koop op Afstand. Ook heeft u het recht uw aankoop binnen twee weken zonder opgaaf van redenen aan de verkoper terug te sturen. De verkoper dient u dan de door u betaalde som te restitueren.

Bij het online opgeven van advertenties gelden de beschermende regels van de Wet Koop op Afstand niet. Als u een advertentie online plaatst en u betaalt, dan kunt u niet later uw geld terugvragen. De advertentie is immers al aangemaakt en geplaatst.

Ook bij ons heeft u derhalve geen recht op restitutie van enige door u betaalde som. Wij adviseren een ieder dan ook om deze kennis vóór het plaatsen van een advertentie in overweging te nemen.