Wat mag er niet?

We verbieden niet heel erg veel. Op zich is elke advertentie welkom op onze website. Maar omdat een enorm breed scala aan personen onze website bezoekt moeten we wel een aantal regels stellen.

Het spreekt voor zich dat haat­dra­gende, ra­cis­ti­sche, be­le­di­gen­de en in­ti­mi­de­ren­de tek­sten niet zijn toegestaan, evenmin als alles wat bij wet niet is toegestaan. Dat spreekt wel voor zich. Advertenties met dergelijke inhoud worden verwijderd, zonder enig recht op restitutie van de betaalde som.

Ook emailadressen en web­site­a­dres­sen mogen niet in uw advertentie worden gebruikt.

Met het oog op respect voor elkaar verzoeken wij u ook om geen grove taal te gebruiken. Jongeren confronteren met grof taalgebruik schiet niet op, en veel ouderen ervaren het als affreus. Advertenties met te grof taalgebruik kunnen we tijdelijk offline halen als de plaatser de tekst op ons verzoek niet aanpast.

Plaatst u een advertentie met als doel het vinden van een erotisch contact dan is dat alleen toegestaan als er geen woorden in voorkomen welke te expliciet zijn. Ook hier vragen wij u begrip op te brengen voor de andere bezoekers van onze website.