Wat doe ik met…

Wij sturen alle post die binnenkomt aan u door. Omdat we geen inzage hebben in wat er binnenkomt kunnen we geen enkele invloed uitoefenen op wat er in uw brievenbus valt.

Het kan dus ook u gebeuren dat er vreemde brieven met nog vreemder foto’s tussen de reacties zitten. Op zich niet zo erg. Maar als de inhoud van brieven obsceen, dreigend, intimiderend of haatdragend is kan dat een vervelende impact op uw welzijn hebben.

Ontvangt u post die alle perken te buiten gaat laat het ons dan weten. Het liefst met alle mogelijke gegevens welke u van de afzender heeft ontvangen. Waar nodig zullen wij dan actie ondernemen.