Telefonisch opgeven?

Vanaf 15 maart aanstaande kunnen ad­ver­ten­ties ook te­le­fo­nisch worden op­ge­ge­ven. Dat kost niets extra, maar met het oog op de ver­wer­king van uw op­gave (ei­gen­lijk de extra loon­kos­ten dus) is de mi­ni­ma­le plaatsings­duur voor te­le­fon­isch op­ge­ge­ven ad­ver­ten­­ties drie maanden.

Onze medwerkers helpen u graag bij het aanmaken van uw account, het opstellen van uw advertentietekst en dergelijke.

Om er voor te zorgen dat de verwerking van uw opdracht goed en vlot verloopt werken we uitsluitend volgens ons vaste protocol.

-1-: u belt ons op 0900-XXXX. Dit nummer kost 60 eurocent per gesprek. Dit bedrag brengen wij op de door u te betalen advertentiekosten in mindering. Netto kost dit gesprek u dus niets.

-2-: u geeft uw emailadres of telefoonnummer door aan onze telefonist(e). Op dit emailadres of per SMS stuurt zij u vervolgens een betaallink. Als u deze link aanklikt wordt u doorverwezen naar de iDeal pagina op onze website en kunt u de kosten voor uw advertentie voldoen. In plaats van € 29,85 (het normale tarief voor drie maanden) krijgt u een betaalverzoek voor € 29,25. Zo zijn de kosten van het gesprek ad € 0,60 direct verrekend.

-3-: zodra uw betaling is bevestigd belt onze telefonist(e) u terug om de tekst van uw advertentie met u door te nemen of op te stellen. Zodra u zich kunt vinden in de tekst van de advertentie zetten wij deze voor u online, en sturen wij u per SMS of email een link via welke u uw advertentie live kunt zien.

Via de email sturen wij u de inloggegevens van uw account, zodat u zelf uw advertentie, als u dat wenst, kunt verlengen, aanpassen, pauzeren, verwijderen et cetera.