We plaatsen in principe elke aangeleverde advertentie, mits deze aan onze huisregels voldoet. Deze huisregels hebben we zo kort mogelijk gehouden, maar we passen ze wel zeer strikt toe. Zo houden we ons platform gezellig voor iedereen.

We plaatsen geen advertenties waarvan de inhoud haatdragend, racistisch, illegaal of op enige andere wijze kwetsend jegens derden of in strijd met de wetgeving is. Ook advertenties in talen anders dan de Nederlandse plaatsen we niet, om zo het toch onbedoeld plaatsen van teksten die niet in lijn zijn met onze huisregels uit te sluiten.

We plaatsen geen advertenties waarvan de tekst inhoudelijk te expliciet is met betrekking tot sex en erotiek in de ruimste zin des woords. Ook jongeren bezoeken onze website en het gebruik van woorden welke als aanstootgevend kunnen worden beschouwd komt hen niet ten goede.

Een advertentietekst dient minimaal uit 150 leestekens te bestaan. Kortere advertenties plaatsen we niet. Het gebruik van telefoonnummers en emailadressen in de tekst is niet toegestaan, en ook directe verwijzingen naar commerciële bedrijven met een promotioneel oogmerk zijn niet toegestaan.

Advertenties waarvan we vermoeden dat deze als grap worden geplaatst met de intentie een derde in verlegenheid te brengen of te kwetsen plaatsen we niet voor we contact met de aanbieder van de advertentie hebben opgenomen ter verificatie van het doel van de advertentie.

Voor het ontvangen van post mag geen gebruik worden gemaakt van postbussen of buitenlandse adressen. Post kan uitsluitend aan reguliere adressen binnen Nederland worden verzonden.

Naast de voorgaande criteria dient een advertentietekst aan de regels inzake het algemeen fatsoen te voldoen. Het gebruik van schuttingtaal wordt niet toegestaan.

PLAATS EEN ADVERTENTIE