Klachten over advertenties

Van alle advertenties welke online verschijnen bekijken we even snel of er niets in staat wat er niet in hoort. Maar misschien ziet u iets wat wj niet hebben gezien, of u ziet het gewoon eerder dan wij.

Als u bent ingelogd en advertenties bekijkt ziet u onderaan elke advertentie een linkje staan waarmee u een klacht over die advertentie kunt indienen. Klikt u op die link dat verschijnt er een drop-down menu en kunt u uw keuze maken welke beschrijving het best bij uw klacht past. Klikt u daarna op ‘verzenden’ dan zien wij uw klacht verschijnen en nemen wij deze in behandeling.

Met deze extra optie kunnen adverteerders zo helpen om onze site te vrijwaren van advertenties welke er wellicht niet helemaal op thuishoren. Uw hulp daarbij stellen wij dan ook zeker op prijs.